Creole Workshop: Using Google Classroom

What
Creole Workshop: Using Google Classroom
When
10/21/2020, 5:00 PM

To register for Thursday’s workshop, follow these steps:

1. Sign up for a free Zoom account with a working email address.
2. Confirm your account.
3. Register using this link https://bit.ly/33Y8fF7 for the Google Classroom workshop.
4. Email dml@schools.nyc.gov for more information.

Kijan pou ou utilize “Google Classroom”
ki ka ede timoun aprann lakay:
Nan instriksyon jodia
1 ) Nap montre ou premye pa pou ou utilize
“Google Classroom”
2) Nou gen gid ki pou ede pitit ou aprann nan
platfòm sa
Mèkredi 21 oktòb 2020
5:30-7pm
Enskri isit la: https://bit.ly/33Y8fF7
Plis enfomasyon: dml@schools.nyc.gov

https://bit.ly/33Y8fF7

Copy to Google Calendar  •  Download iCal Event